โครงการอบรม Growth Mindset และการคิดเป็นระบบ [26 เมษายน 2566]

โครงการอบรม Growth Mindset

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม Growth Mindset และการคิดเป็นระบบ

ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ หรือเข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Webex

 

ภาพกิจกรรม (26/4/2566)

 

 

Posted in Special talk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *