การคัดแยกขยะ กับ บ้านครูมด Academy

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ บริษัท เกิดปัญญา จำกัด

จัดโครงการให้ความรู้ ด้านการคัดแยกขยะ กับนักเรียน และผู้สนใจ 

ในวันที่ 5 เมษายน 2565
9:00-16:00 น. 

ทางช่องทาง online