โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

งานการศึกษาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพจิตตนเองหลังให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา”

วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66  เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1103 และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

สอบถามเพิ่มเติม 02-441-5000 ต่อ 2130

Posted in Special talk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *