เปิดรับสมัคร The Power Green Camp 17

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก ช่วงเวลาจัดโครงการ วันที่ 15 ตุลาคม – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ************************** เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน  65 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://www.powergreencamp.com/

Power green camp 17

Power green camp 17 15-25 October 2022 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (รุ่นที่ 17) โดยรับสมัคร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทั่วประเทศ จัดอบรม และศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม  www.powergreencamp.com

โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการ โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 18-20  มกราคม 2565  

MU-EN camp 2023

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน โดย รับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ คุณครูผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 3-6 เมษายน 2566  ภาพกิจกรรม  

MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการค่าย MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ ละอ่อน MU ranger รวมแรงแก้ปัญญาภัยแล้งและฝุ่นพิษบ้านเฮา   กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม (on site) จำนวน 3 วัน 2 คืน     คุณสมบัติ น้องๆ นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ไม่จำกัดแผนการเรียน จำนวนไม่เกิน 80 คน   วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566   ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล อ.สบปราบ จ.ลำปาง  

Power Green camp 18

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (Power Green Camp รุ่นที่ 18) “Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer“ 15 – 21 ต.ค. 66: จัดกิจกรรมสุดมันหลากหลายรูปแบบ รับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ (ไม่จำกัดแผนการเรียน) และ ปวช.

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี)

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การสร้างแรงบันดาลใจด้าน SDGs

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การสร้างแรงบันดาลใจด้าน SDGs 8-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ศูนย์ลำปาง  

Power Green camp 19

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 Powergreen camp #19 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 โครงการฝึกอบรม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการเข้าค่ายเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การเรียนในห้องเรียน และ การเรียนในธรรมชาติที่โอบล้อมรอบตัวเด็กๆ เสริมสร้างการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมได้ความรู้กับประสบการณ์กลับไปเพียบ เปิดรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2567   >> www.powergreencamp.com