Loading Events

« All Events

โครงการการฝึกอบรม การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน

June 5 @ 8:30 am - June 7 @ 4:00 pm UTC+7

โครงการการฝึกอบรม การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน
Green and Sustainable University Management

5-7 มิถุนายน 2567

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามการประเมิน โดยตัวชี้วัดระดับสากล (UI Green Metric World University Ranking และ THE Impact Ranking) นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสถาบันการศึกษาสู่ความยั่งยืน

ลักษณะการอบรม
อบรมภาคบรรยาย (ทฤษฎี) จำนวน 12 ชั่วโมง และ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว จำนวน 3 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,000 บาท/คน

>> ลงทะเบียนอบรม <<

Details

Start:
June 5 @ 8:30 am UTC+7
End:
June 7 @ 4:00 pm UTC+7