Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

May 16 @ 8:30 am - May 17 @ 4:00 pm UTC+7

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ลักษณะการอบรม
บรรยาย 9 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ work shop 3 ชั่วโมง
รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท/คน

>> ลงทะเบียนอบรม << *สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Details

Start:
May 16 @ 8:30 am UTC+7
End:
May 17 @ 4:00 pm UTC+7